Lirik Lagu Nya Tolol Nya Gelo – Doel Sumbang

Lagu Terbaik Doel Sumbang

Hirup mah durang-duraring (Lamun teu cageur nya gering)
Hirup mah durang-duraring (Lamun teu beunghar nya miskin)
Nya pasti miskin…
Hirup mah durang-duraring (Lamun teu untung nya rugi)
Hirup mah durang-duraring (Lamun teu seuri nya ceurik)
Nya pasti ceurik…

Nu wareg tong poho kanu lapar, nu lapar tong sirik kanu wareg
Nu beunghar tong poho kanu miskin, nu miskin tong timburu kanu beunghar
Nu untung sing inget kanu rugi, nu rugi tong sirik kanu untung
Nu seuri sing inget kanu ceurik, nu ceurik tong timburu kanu seuri…

(Poho oge nggeus teu hade) komo ngaheja mopohokeun
(Poho oge nggeus teu hade) komo bari nyangsarakeun
Di zaman sagala hese, nu ngabandar nolol oge
Jalma keur meujeuhna susah, dioloan titah maen
(Togel nya togel togel, matak tolol matak gelo
Togel nya togel togel, amun teu tolol nya gelo)

Eleh dua puluh kali poho ku meunang sakali
Mun diitung angger rugi, bari dosa nambah deui
(Togel nya togel togel, matak tolol matak gelo
Togel nya togel togel, bandar togel tolol gelo)
Na naon untungna judi babaledogan jeung jurig
Ngimpi nasib robah gancang, ngahayal ka awang-awang
(Togel nya togel togel, matak tolol matak gelo

Togel nya togel togel, lamun teu tolol nya gelo)
Ari nu ngaranna bandar, matak jadi bandar oge
Geus puguh lain nu eucreug, hate hideung ngabelegbeg
(Togel nya togel togel, matak tolol matak gelo

Togel nya togel togel, mandar togel tolol gelo)
Kajeun teuing masyarakat nu eleh nambah malarat, bandar mah seuri jeung nyalse
Da dosa mah urusan engke cenah mang Usep
Teu sieun ku pangadilan sabab pengadilan mah cenah tempat ketidak adilan
Ceuk maranehna sanes ceuk abdi mantang sieun pol kawani da rumasa boga beking
(Beking nya beking beking, gabebek kanu teu eling

Jeger ta jeger jeger, jujag-lejeg bari teu cageur)
Ieu ka dulur-dulur kuring, sing inget jeung sing percaya
Ladang ti jalan maksiat dijamin moal manfaat
(Moal nya moal moal, ladang ti jalan maksiat
Pasti nya pasti pasti ngan ukur jadi busiat)

Angguran nyanghareup ngulon nu disebut kiblat tea
Pek neda kanu kawasa sangkan hirup ulah susah
Nyanghareup kudu ka kulon lain nyanghareup ka kupon
Tong ngimpi beunghar ngadadak bisi akal sehat beak
(Beak nya beak beak, bisi akal sehat beak
Beak nya beak beak’ laguna kaburu beak)

Video Klip Lagu Nya Tolol Nya Geto – Doel Sumbang
Share Juga dong, di Sosmed Kamu:
DigitalOcean Referral Badge